Главная

Акционерлері

«БТА Банкі» АҚ орналастырылған акциялар санының 5 және одан артық пайызына ие акционері:

Ракишев Кеңес Хамитұлы 598 422 760 446 дана (орналастырылған акциялардың 93,28% немесе дауыс беретін жәй акциялардың 97,79%)

24.01.2008ж. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігімен берілген Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама